EggTrack

eggtrack logo

Eggtrack

EggTrack jest nadal motorem napędowym tranzycji do chowu bezklatkowego, i monitoruje ją poprzez wyróżnianie liderów w tej dziedzinie, motywując firmy pozostające w tyle i potwierdzając potrzebę ciągłego doskonalenia i przejrzystości na rynku w dążeniu do wspólnego celu 100% chowu bezklatkowego.

Raport jest przeznaczony dla firm branży spożywczej, interesariuszy z branży, inwestorów, świadomych konsumentów i osób odpowiedzialnych za codzienne podejmowanie decyzji i wdrażanie procesów niezbędnych do osiągnięcia produkcji bezklatkowej.

Raport ma na celu wspieranie zarówno producentów, jak i ich klientów, zachęcając do pozytywnego i znaczącego dialogu w kierunku podjęcia zobowiązania do pozyskiwania i dostarczania jaj z chowu bezklatkowego na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

W celu uzyskania dalszych informacji o tym, jak gromadzimy dane do EggTrack, należy zapoznać się z metodologią.

Metodologia

EggTrack porównuje sprawozdania z postępów firm branży spożywczej z podjętymi zobowiązaniami dotyczącymi chowu bezklatkowego na poziomie globalnym, amerykańskim, europejskim oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Raport podsumowuje postępy w podziale na regiony i branże w sektorze spożywczym oraz umożliwia porównanie postępów rok do roku w poszczególnych regionach, branżach i i na poziomie zobowiązań poszczególnych firm.

Wszystkie informacje w EggTrack opierają się na informacjach firm opublikowanych np. na stronach internetowych, w polityce dobrostanu zwierząt, raporcie ESG/CSR, lub komunikacie prasowym.

Każda firma, która zobowiązała się do chowu bezklatkowego, musi co roku publicznie ujawniać i aktualizować swoje postępy. Pokazuje w ten sposób, że ponosi odpowiedzialność za podjęte zobowiązania i osiągnięte postępy, i informuje inwestorów, klientów i innych kluczowych interesariuszy, że poważnie traktuje swoje cele w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Dane publicznie ujawnione do raportu EggTrack są ważne przez okres dwóch lat, aby uwzględnić fakt, że sprawozdawczość firmy może nie zbiegać się z terminem raportowania EggTrack (historycznie 31 lipca).

Po ujawnieniu i przyjęciu danych, dzielimy je na różne kategorie: Region Geograficzny, Branża i Kategoria Jaj.

Obecne regiony geograficzne uwzględnione w raporcie EggTrack to: Globalne, Europa, USA i Azja-Pacyfik (APAC). Compassion zamierza rozszerzyć zakres sprawozdawczości na Kanadę i Amerykę Południową w ramach raportu EggTrack 2024.

Firmy oznacza się jako "Globalne", jeśli ich działalność nie ogranicza się do jednego regionu. Takie podejście powinno zachęcić firmy prowadzące działalność globalną do poczynienia postępów i składania sprawozdań dotyczących chowu bezklatkowego na poziomie globalnym, a nie tylko wybranych krajów.

EggTrack obejmuje 5 branż: Gastronomię i Hotelarstwo, Producentów Żywności, Producentów Jaj, Sieci Restauracji oraz Sieci Detaliczne i Firmy Cateringowe.

Kategorie jaj

Kategorie jaj

Kategoria jaj oznacza rodzaj jaj, które firma zobowiązała się pozyskiwać z systemów bezklatkowych.

Czytaj więcej

Kategoria jaj oznacza rodzaj jaj, które firma zobowiązała się pozyskiwać z systemów bezklatkowych:

 • Jaja świeże: całe, surowe jaja w nierozbitej skorupce.

 

 • Przetwory jajeczne: przetworzone i przystosowane formy jaj, w tym produkty płynne, mrożone, suszone i wstępnie ugotowane.
  - Jaja w płynie: rozbite jaja, w których żółtko i białko można oddzielić lub wymieszać (do płynu można również dodać inne składniki).
  - Jaja przetworzone: przetworzone produkty jajeczne, w których jajko jest produktem jedynym lub podstawowym, takie jak (między innymi) suszona mieszanka jajeczna, masa z białka jaj, masa z żółtka jaj, masa z całych jaj, masa na jajecznicę, wstępnie ugotowane paszteciki jajeczne oraz jaja ugotowane na twardo/ w plasterkach.

 

 • Składniki na bazie jaj: produkty zawierające jaja jako składnik, które mogą być nabywane przez firmę od osoby trzeciej, takie jak wypieki, gotowa żywność (np. babeczki, ciasta, makarony itp.)

 

 • Wszystkie kategorie (łącznie): Zgłoszenie jest klasyfikowane jako „Wszystkie kategorie”, kiedy firmy podają łączny odsetek dla wielu określonych kategorii jaj. W przypadku, gdy firmy nie określą rodzaju jaj w swoim zobowiązaniu, zgłoszenie jest klasyfikowane jako „Wszystkie kategorie”.

 

Oprócz tych czterech kategorii, niektóre firmy zostały sklasyfikowane jako "Bez zobowiązania". Klasyfikację tę stosuje się, kiedy firma prowadząca działalność globalną podjęła zobowiązania tylko na poziomie regionalnym i podobnie, kiedy firma prowadzi działalność regionalną, ale podjęła zobowiązanie tylko na poziomie krajowym. Informujemy o tym, aby zachęcić firmy do podejmowania zobowiązań na dużą skalę w całym łańcuchu dostaw.

 

Różnice między Regionami i Branżami

Różnice między Regionami i Branżami

Powyższe definicje kategorii jaj mogą mieć nieco inne znaczenie w poszczególnych regionach.

Czytaj więcej

Powyższe definicje kategorii jaj mogą mieć nieco inne znaczenie w poszczególnych regionach. Na przykład europejskie zobowiązania dotyczące "Przetworów jajecznych" podjęte przez Sieci Detaliczne i Producentów Żywności obejmują wszystkie składniki na bazie jaj,  od zakupionych przez firmę do wykorzystania we własnych produktach/zestawach lub do sprzedaży klientowi końcowemu jako przetwory jajeczne (tj. masa na jajecznicę, suszone białka jaj, słodzone żółtka jaj itp.), do składników wykorzystywanych do produktów zakupionych od podmiotów trzecich do wykorzystania we własnej działalności firmy (tj. majonez, babeczki, ciasta, makarony itp.)

Na poziomie globalnym i w pozostałych regionach (USA, APAC) zobowiązania dotyczące "Przetworów jajecznych" we wszystkich branżach obejmują tylko składniki na bazie jaj kupowane przez firmę do wykorzystania we własnych produktach / zestawach lub do sprzedaży klientowi końcowemu jako przetwory jajeczne (tj. masa na jajecznicę, suszone białka jaj, słodzone żółtka jaj itp.), o ile nie określono inaczej. Powyższe ujęcie stosuje się również do europejskich zobowiązań dotyczących „Przetworów jajecznych”, podejmowanych przez Sieci Restauracji oraz Gastronomię i Hotelarstwo.

Definicje kategorii marek

Definicje kategorii marek

Poniższe definicje mają zastosowanie wyłącznie do Jaj świeżych w kategorii Sieci Detaliczne i Firmy Cateringowe.

Czytaj więcej

Poniższe definicje mają zastosowanie wyłącznie do Jaj świeżych w kategorii Sieci Detaliczne i Firmy Cateringowe:

 • Markowe: Jaja sprzedawane przez sieć, ale nie marki własnej, np. „Kurka wolna”, „Kotlina Natury”, „Żółte z natury”, „Jaj-pol”, „Koko Jantex” czy „Wysoka Grzęda”
 • Własna marka: Marki należące bezpośrednio do sieci detalicznej, w tym marki trzeciorzędne i marki bez nazwy.
 • Ogólnie: Zarówno jaja własnej marki, jak i markowe jaja świeże